شهرسوخته واقع در استان سيستان و بلوچستان , شهر زابل

معرفی:

 

از بلندی پرفروغ کوه خواجه واز تپش لبان خشکیده هامون بابغض خفته دشت سیستان مینگری تاتوراببرد به سیر تاریخ قرون واعصار وتمدن 5000 ساله بشری درقامت ستبر شهرسوخته آنجا که تمدن وفرهنگ اصیلش معرف پیشرفت علم ودانش نسل بشر درسینه کش تاریخ است .
سرزمینی اصیل بامردمانی اصیل ترکه چون نقاشانی هنرمندوصاحب سبک، انگاره های طبیعت راباعقل وشعور خویش چنان شکیل درامیختند که زیبایی رنگ هایش پس از قرنها اینک نیز نوای تازگی را سرمیدهند 
علم ودانش بشری از این شهر به ظلم نانجیبان سوخته شکل گرفت وبا نبودن کمترین امکانات حتی زندگی روزمره درعصرشان اولین چشم مصنوعی تاریخ پزشکی راساختند تا بینش کهن سیستان زمین را کرنای جهانیان سازند واین شروع دانش مداریشان درفرایند دلدادگی به امانتداری به درگاه یگانه ایزدمنانشان بود .
پس ازآن باتوسعه روشهای شهرنشینی بافراست واینده نگری اولین شبکه زیرساخت شهری وفاضلاب زیرزمینی راطراحی وعملیاتی نمودند تابازه کشی مطلوب ضمن مدیریت آب وپساب شهری باروش نوین آن زمان عملیات کشاورزی را بازطراحی نموده وحداکثر بازدهی را چشم انتظار باشند .
ازدیگر سو با رشد روز افزون اطلاعات علمی خویش دست به کاری بهت انگیز زدند که هنوز نیز پس از گذشت 50 قرن دانش پزشکی درحیرت آن شاهکار سرگردان است 
آری صحبت از شکافتن جمجمه انسان واولین عمل جراحی مغز بشر توسط ابر انسانها صورت پذیرفت 
عجب از پیشرفت عجیب وروز افزون باتلاش وهمت خاص آن مردان وزنان درطی قرون واعسار 
دانش ریاضی وعلم هندسه نیز از تیررس فکرشان دورنیفتاد تاباطراحی خط کش وتاس علم گسترده رانشان دهند به نسل بشر 
هنر دیگر مولفه همت مدار تفکر عمیق وفرهنگ دوست ساکنان دانشمند ابر شهر تاریخ بود تابا طراحی وبهره برداری ازاولین انیمیشن تاریخ جلوه ای دیگر از شگفت انگیزی خویش رابرتارک آفرینش نسل بشر رقم زنند 
براستی که تحقیق وتفحص درسرگذشت مردمان شهرسوخته سیستان ایرانی رابه افتخار بیشتر از وجود نسل پیشرفته ایرانی وغیرایرانی رابه بهت وحیرت از دانش فراینده نسل آدمیزاد برمی انگیزد .


نحوه دسترسی:

شهر سوخته واقع در جاده ی زاهدان - زابل میباشد , از سمت زاهدان با پیمودن 177 کیلومتر به سمت زابل به شهر سوخته میرسید.

شهرسوخته واقع در 50 کیلومتری شهرستان زابل میباشد .


قیمت بلیط:

بازدید از شهرسوخته کاملا رایگان بوده 
ولی بازدید از موزه شهرسوخته نفری 2.500 تومان


ساعات کاری:

از بامداد تا غروب همه روزه پذیرای شما عزیزان گردشگر هستند.

معرفی کننده
محمد نقوی زاده
تاکنون 45 نفر پسندیده اند
مکان جاذبه
اشتراک گذاری