حمام وکیل واقع در استان فارس , شهر شيراز

معرفی:

حمام وکیل در دوره زندیه به دستور کریمخان زند ساخته شد.  در این حمام بخشی بنام شاه نشین است که ویژه شاه بوده. همچنین این اثر در شهر شیراز واقع شده است.


معرفی کننده
آروین اسدی
تاکنون 13 نفر پسندیده اند
مکان جاذبه
اشتراک گذاری