ارگ کریمخانی واقع در استان فارس , شهر شيراز

معرفی:

ارگ کریمخانی در مرکز شهر شیراز قرار دارد. این ارگ در دوره سلسله زندیه و به دستور کریمخان زند ساخته شده است. 

در زمان سلطنت پهلوی از این ارگ به عنوان زندان استفاده میشده است. حتما دیدن کنید.


معرفی کننده
آروین اسدی
تاکنون 12 نفر پسندیده اند
مکان جاذبه
اشتراک گذاری