رشته پلو

گرچه رشته ‌پلو در بسیاری از شهرهای ایران پخته می‌شود؛ غذای بومی مشهد به شمار می‌رود. به مخلوطی از برنج و رشته‌های باریک، رشته پلو می‌گویند. رشته مخصوص پلو را اغلب به صورت دست ساز تهیه می‌کنند. گرچه امروزه نمونه های کارخانه‌ای رشته نیز مورد استفاده کدبانوهای خانه دار قرار می‌گیرد. رشته مخصوص پلو را بعد از اینکه خشک شد، درون تنور قرار می‌دهند تا برشته شود. از این رو رشته‌های رشته پلو به رنگ قهوه‌ای دیده می‌شود.


رشته پلو و فرهنگ عامه

مشهدی‌ها در کنار رشته‌ پلو ترکیبی از گوشت قل‌قلی و پیاز داغ و خرما قرار می‌دهند. این غذا مخصوص عید نوروز به شمار می‌رود و مشهدی‌ها اعتقاد دارند با خوردن رشته ‌پلو در شب سال نو، رشته امور به دستشان می‌آید و به عبارتی در سال جدید طبق برنامه و هدفمند زندگی خواهند کرد.


پیشنهاد می‌کنیم خواندن این صفحات را از دست ندهید: کلم پلو شیرازیشله مشهدی