کال جنی واقع در استان يزد , شهر طبس

معرفی:

دره ای مرموز و اسرار امیز در قلب کویر
در فهرست میراث طبیعی ـ ملی ثبت شده و در حال جهانی شدن است
یکی از بهترین ژئو سایت ها و ژئو پارک ها طبس و کشور است
وجوددود کش ها و تنوره های و تونل ها و خانه های گبری برای سکونت زرتستیان زمان خود ساخته شده و به زمان ساسانیان بر می گردد

د فاصله ۲۵کیلومتر شما طبس در مسیر جاده طبس به بشرویه در کوهپایه های غربی رشته کوه شتری واقع شده


تاکنون 10 نفر پسندیده اند
اشتراک گذاری