مسجدمکی واقع در استان سيستان و بلوچستان , شهر زاهدان

معرفی:

این مسجددرسال۱۳۴۹درخیابان خیام واقعه شده است معماری این مسجدمعماری نوین اسلامی است این مسجدباکمک های مردمی ساخته شده وجزوپربازدیدترین مکان های زاهدان می باشد. موسس (بنیان گذار) مولاناعبدالعزیز بنیان گذاراین مسجدمی باشدپس ازرحلت ایشان توسط شیخ مولاناعبدالحمیدمدیریت می شدوپس ازان توسط نمازگزاران مسجد. مشخصات زیربنااین مسجد۳۳هزارمترمی باشداین مسجدچهارمناره به ارتفاع۹۲مترداردو۵۲گنبدبه وارتفاع گنبدمرکزی (بزرگترین)۴۶متراست ساخت این مسجدابتدامسجدکوچکی بودکه ساخته شدبوددرسال۱۳۴۹،ولی نیمه تمام ماندتادرسال ۱۳۷۰این مسجدبه کمک نمازگزاران واهالی زاهدان ساخته شد(زیرزمین،همکف وطبقه اول)وحدود۲۰سال طول کشیدودرسال۹۰واردفازدوم شدبانقشه ومعماری متفاوت وفضای داخلی وبیرونی ان تاحال درحال ساخت می باشد. این مسجدبدون کمک نهادهای دولتی ساخته شده.


نحوه دسترسی:

باماشین اتوبوس و...


هشدار ها:

باوضوواردشوید


قیمت بلیط:

لازم به خریدبلیط نیست


ساعات کاری:

زمان اذان

معرفی کننده
محمد سلگی
تاکنون 31 نفر پسندیده اند
مکان جاذبه
اشتراک گذاری